Trápím se, trápím
vůle má je slabá
den se ztrácí
Krtonožka proradná
kořeny mé podrývá
V zrcadle cizí postava
mizí v oparu
roztává

Na obloze černí ptáci
Z minulosti mraky vláčí
Pod náma se třese zem
Budoucnost za obzorem

Tonu, příteli
v pátek i v neděli
Bystřice zakalená
kalí ji slota
výčitka němá

Tonu, příteli
v pátek i v neděli
Všichni opět zemřeli
Čas nás vždy rozdělí
o místě nemluvím

Na obloze černí ptáci
Z minulosti mraky vláčí
Pod náma se třese zem
Budoucnost za obzorem

Mezi námi hráz
Propast či sráz
Vyber si, příteli
Kabaret, ples
s maskou i bez

Míjíme se v prachu cest
Míjíme se v poušti slov
Míjíme se v prachu cest
Míjíme se v poušti slov

Jako fénix potom
vstávám z popela
Tak jako tuhý mráz
vždy střídá obleva
Vynořím se na své loďce
na vlně
a má malá mrtvá duše
obživne

Na obloze černí ptáci
Z minulosti mraky vláčí
Pod náma se třese zem
Budoucnost za obzorem